O nas


Nasze Koło powstało 12 XII 2018r.

 

Związek Dużych Rodzin TrzyPlus jest organizacją pozarządową o statusie Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Naszym celem, ku któremu kierujemy wszystkie nasze działania jest poprawa jakości życia, Dużych Rodzin, czyli takich, które wychowują, bądź wychowywały co najmniej troje dzieci.

Związek poprzez swoja centralę ogólnopolską działa w głównej mierze na polu legislacji. Także jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych, z których największą jest ELFAC. Dzięki współpracy międzynarodowej posiadamy ogromną wiedzę w zakresie polityki prorodzinnej i pronatalistycznej. To pomaga nam ocenić na ile realne są nasze postulaty i czego konkretnie możemy oczekiwać od władz. Centrala Związku wspiera i koordynuje pracę Kół Gminnych.

Jednym z takich Kół jest Wolsztyńskie Koło Związku Dużych Rodzin TrzyPlus. Koło rozpoczęło swoją działalność od wielkiego wydarzenia, jakim było zorganizowanie w naszym wspaniałym mieście SOK-u, czyli Spotkania Oddziałów i Kół. W październiku 2018r. odwiedzili nas działacze z całej polski. Na tym spotkaniu Dariusz Kubaczyk- późniejszy pierwszy przewodniczący Wolsztyńskiego Koła przekazał na ręce Pani Prezes Joannie Krupskiej wniosek podpisany przez 10 rodzin, członków Związku z terenu Gminy Wolsztyn, w którym prosiliśmy o utworzenie Wolsztyńskiego Koła. Wniosek został w listopadzie tegoż roku rozpatrzony pozytywnie, a 12 grudnia odbyło się spotkanie wyborcze, które wyłoniło Zarząd Stowarzyszenia. To własnie datę 12 grudnia 2018r. przyjmujemy za datę powstania Koła.

Zarząd Wolsztyńskiego Koła spotyka się regularnie w odstępach miesięcznych. Na spotkaniach omawiamy sprawy bieżące z którymi zgłaszają się do nas członkowie Związku. Reagujemy zawsze. Piszemy pisma, zwracamy się bezpośrednio do Dyrektorów odpowiednich placówek. W sprawach bardzo skomplikowanych korzystamy z pomocy specjalistów z Centrali Związku. 

Zapraszamy do nas! Czas żebyśmy to my- rodziny wielodzietne wzięli sprawy we własne ręce i żebyśmy to My mówili o nas, a nie pozwalali innym mówić za nas! Zapisz się już dziś! Działajmy wspólnie!

Jesteśmy zainteresowani współpracą ze specjalistami. Jeśli:

  • jesteś prawnikiem, lekarzem, pedagogiem, policjantem, lub uważasz, że Twoje kompetencje zawodowe mogą być dla nas przydatne
  • rozumiesz i popierasz idee i sens posiadania Dużej Rodziny

Przyłącz się do budowanego przez nas Zespołu Eksperckiego. Do ekspertów zwracamy się o porady i wsparcie, w sytuacjach, w których sami nie jesteśmy w stanie podjąć odpowiednich decyzji. Napisz do nas pod poniższy adres e-mail.

  

Kontakt:

wolsztyn@3plus.pl

dariusz.kubaczyk@3plus.pl

tel: +48 509-441-444

Siedziba:

Poszukujemy :)

Aplikacja KDR

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter